Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

 15:30-19:00 Εγγραφές
 16:00-17:30 Κλινικό Φροντιστήριο I: Υπερλειτουργική Κύστη
Συντονιστές: Δ. Μπούγας, Δ. Φλωράτος

Ο ρόλος του Ουροδυναμικού ελέγχου στη διάγνωση της υπερλειτουργικής κύστης | Γ. Κουσουρνάς
Νεώτερα δεδομένα στη φαρμακευτική θεραπεία-Μελλοντικοί στόχοι και προοπτικές | Α. Οικονόμου
Μετά την αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής, τι; | Α. Αποστολίδης
 17:30-18:00 Διάλεξη
Προεδρείο:  Δ. Μητρόπουλος
Castrate resistant prostate cancer | P. Cornford (United Kingdom)
 18:00-19:30
Δορυφορικό Συμπόσιο I: Καρκίνος του προστάτη-Ανασκόπηση θεραπευτικών επιλογών & Ανεύρεση βέλτιστης θεραπευτικής αλληλουχίας
Συντονιστής: Π. Περιμένης

18:00-18:30 Ποια είναι η θέση των LHRH αναλόγων στον αλγόριθμο θεραπείας του καρκίνου του προστάτη;
Δ. Μητρόπουλος
 18:30-19:00 Πως μπορεί η ακτινοθεραπεία να προσφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη;
Β. Κουλουλίας
 19:00-19:30 Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές στον ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη;
Χ. Παπανδρέου
Οργάνωση:


 19:30-20:30 Εναρκτήρια Τελετή-Χαιρετισμοί
Προεδρείο:  Κ. Κωνσταντινίδης, Χ. Δεληβελιώτης

Εναρκτήριες Διαλέξεις
 19:30-20:00 Salvage lymphadenectomy in nodal relaps of prostate cancer | W. Schultze-Seemann (Germany)
 20:00-20:30   Is there a place of US/MRI fusion targeted biopsy in the diagnostic pathway for suspected prostate cancer? | M. Winkler (United Kingdom)

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

08:00-09:30 Κλινικό Φροντιστήριο II: Ριζική κυστεκτομή στον άνδρα steb by step
Συντονιστές:  Π. Περιμένης, A. Μπίσας
Σχολιαστές:  Ι. Αναστασίου, Η. Μητσογιάννης, Β. Μυγδάλης
9:30-10:30 
Παρουσιάσεις Videos I: Semilive surgery
Προεδρείο:  Α. Καραγιάννης, Κ. Στραβοδήμος

09:30-09:50 Video 1: PCNL | Α. Παπατσώρης
09:50-10:10 Video 2: Αντιμετώπιση ουρογυναικολογικών επιπλοκών |  Ι. Αδαμάκης
10:10-10:30 Video 3: Ρομποτική μερική νεφρεκτομή σε οπίσθιους όγκους | Κ. Στραβοδήμος
10:30-11:00
Διάλειμμα – Καφές
11:00-12:00
Διαλέξεις Ξένων Ομιλητών I
Προεδρείο:  Β. Τζώρτζης, Σ. Γιαννακόπουλος
11:00-11:20 A Value-based Prostate Cancer Service – Proven quality in diagnosis and treatments | C. Kastner (United Kingdom)
11:20-11:40 Peri-operative systemic therapy in urothelial cancer: underutilization of standard chemotherapy, and development of relevant clinical trials | P. Grivas (USA)
11:40-12:00 Robot assisted radical prostatectomy | P. Cornford (United Kingdom)
12:00-12:30 Δορυφορική Διάλεξη I
Η προστασία της ποιότητας ζωής του άνδρα στο πέρασμα του χρόνου
Δ. Χατζηχρήστου
Οργάνωση:
12:30-13:30 
Δορυφορικό Συμπόσιο II
Προεδρείο: Φ. Σοφράς

12.30-12.40 Επικοινωνία στη Σύγχρονη Ουρολογία
Φ. Σοφράς
12:40-13:00 Η σύγχρονη προσέγγιση της ΟΑΒ
Κ. Γιαννίτσας
13:00-13:20 Προστάτης και mLUTS: Τεκμήρια ενοχής ή συνενοχής;
Σ. Γκράβας
13:20-13:30
Συζήτηση
Οργάνωση:


13:30-14:30 Μεσημβρινή Διακοπή – Ελαφρύ Γεύμα
14:30-15:30 Παρουσιάσεις Videos II: Semilive surgery
Προεδρείο:  Ε. Καραγιώτης, Α. Δελλής

14:30-14:50 Video 4: Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση | Σ. Σφουγγαριστός
14:50-15:10 Video 5: Ρομποτική Πυελοπλαστική | Ε. Φραγκιάδης
15:10-15:30 Video 6: Στένωμα ουρήθρας και σύγχρονο ουρηθροορθικό συρίγγιο | Γ. Κουσουρνάς
15:30-16:30 Διαλέξεις Ξένων Ομιλητών ΙI
Προεδρείο:  Δ. Χατζηχρήστου, Ι. Βαρκαράκης

15:30-15:50 How to deal with the new generation of anticoagulants in endourology | N. Buchholz (UAE)
15:50-16:10 PCNL my way-tips and tricks | M. Duvdevani (Israel)
16:10-16:30 Standardization of education and training - curriculum development and validation | K. Ahmed (United Kingdom)
16:30-17:00 
Διάλειμμα – Καφές
17:00-17:40
Διaλέξεις
Προεδρείο:  Δ. Μητρόπουλος, Α. Σκολαρίκος

17:00-17:20 Surgical treatment of neurogenic urinary incontinence | P. Rehder (Austria)
17:20-17:40
Defining the indications for minimally invasive radical prostatectomy for high risk prostate cancer | M. Winkler (United Kingdom)
17:40-18:10
Δορυφορική Διάλεξη II: Διερευνώντας το μονοπάτι των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο προστάτη
Προεδρείο: Δ. Μητρόπουλος, Δ. Δαλιάνη

17:40-17:55 Ποια η θέση της ΧΜΘ στην ορμονο-ευαίσθητη φάση της νόσου;
Α. Παπατσώρης
17:55-18:10
Ποια η θέση της ΧΜΘ στην ευνουχο-ανθεκτική φάση της νόσου;
Μ. Καραμούζης
Οργάνωση:
18:10-19:10
Δορυφορικό Συμπόσιο ΙIΙ: Παρόν και Μέλλον στη διαχείριση του Καρκίνου του Προστάτη: Nεώτερες εξελίξεις που καθορίζουν τη θεραπεία
Προεδρείο: Η. Πούλιας
18:10-18:40 Bridging the therapeutic gap in the treatment of Prostate Cancer
A. Alcaraz (Spain)
18:40-19:10 Η θεραπευτική αλληλουχία με σκοπό το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα
Σ. Τυριτζής
 Οργάνωση:

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

09:00-10:00 Κλινικό Φροντιστήριο III: Χειρουργική Ουρήθρας: Από το Α έως το Ω...
Συντονιστές:  Ι. Αδαμάκης
Σχολιαστές:
Ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας | Σ. Τυριτζής
Αντιμετώπιση στενωμάτων οπίσθιας ουρήθρας | Γ. Κουσουρνάς
Πρόσθια Ουρήθρα Tips and Tricks | Ε. Ζαχαράκης
10:00-11:30 Διαλέξεις Ξένων Ομιλητών III
Προεδρείο:  Μ. Χρυσοφός - TBA

10:00-10:20 Metabolic syndrome and urolithiasis - linking evidence is emerging  | N. Buchholz (United Arab Emirates)
10:20-10:40 Updates on the dynamic role of immunotherapy and targeted therapies in urothelial cancer | P. Grivas (United States)
10:40-11:10 Shock wave lithotripsy in the era of advanced endourology | M. Duvdevani (Israel)
 11:10-11:30 Operative techniques in failed adult hypospadias repair | P. Rehder (Austria)
 11:30-12:00 Διάλειμμα – Καφές
 12.00-12.30 
Το Βήμα των Καθηγητών
Ανάπτυξη και τεκμηρίωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τη χρήση κρουστικών κυμάτων στην αιτιολογική θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας | Δ. Χατζηχρήστου
 12:30-13:30
Το Βήμα της Περιφέρειας
Προεδρείο: Χ. Αλαμανής, Γ. Ραπτίδης

 12:30-13:10 Η εμπειρία μας απο την εφαρμογή των ERAS protocols (Enhanced recovery after surgery) σε Ουρολογικούς ασθενείς στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο. Πρώιμα αποτελέσματα | Π. Ανεζίνης
 13:10-13:30 Προσφυγική κρίση: Δυσκολίες και προκλήσεις στο Νοσοκομείο Σάμου | Ι. Γαρύφαλλος
 13:30 
Λήξη Συνεδρίου