Εγγραφές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι on-line εγγραφές έχουν κλείσει.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι on-line εγγραφές έχουν κλείσει. Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο ξενοδοχείο Athens Hilton κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας:
Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 15:30 - 20:30 
Σάββατο 20 Μαΐου 2017 07:30 - 19:00
Κυριακή 21 Μαΐου 2017 08:30 - 13:30


Δικαίωμα  Συμμετοχής

 Ουρολόγοι & Ειδικευόμενοι
 ΔΩΡΕΑΝ
H παρακολούθηση του προγράμματος είναι επίσης ελεύθερη σε φοιτητές και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών
  • Τσάντα με το έντυπο συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής
  • Καφές, Αναψυκτικά κατά την διάρκεια των επίσημων διαλειμμάτων
  • Είσοδο στην Έκθεση

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, χορηγεί 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα γίνει από τη Γραμματεία του συνεδρίου, την Κυριακή, 21  Μαΐου 2017 και μόνο με την προηγούμενη παράδοση των συμπληρωμένων Δελτίων Αξιολόγησης του συνεδρίου από τους συμμετέχοντες.
Στην είσοδο της Συνεδριακής Αίθουσας θα υπάρχουν σαρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα, το γραμμωτό κώδικα (barcode) που θα υπάρχει προ-εκτυπωμένος στην κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους, την οποία  θα παραλάβουν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο Συνέδριο: info@athenianurologydays.gr