// Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή της 8ης Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου και απευθύνεται σε δερματολόγους και παιδιάτρους.

Έχοντας ως στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στο χώρο της παιδιατρικής δερματολογίας σχεδιάσθηκε ένα πρόγραμμα απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ιατρών που θα συμμετάσχουν.

Ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή σας, σας περιμένουμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2017.


Σταυριανέας Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Τσιβιτανίδου-Κάκουρου Τάλια,
Παιδίατρος - Σύμβουλος Παιδοδερματολογίας στην Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας