Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Στην Erasmus διευθύνουμε την επιχείρησή μας με τον πιο υπεύθυνο τρόπο προστατεύοντας το περιβάλλον, τους ανθρώπους της εταιρείας, τους πελάτες μας και την τοπική κοινωνία. Η κύρια «γραμμή πλεύσης» ουσιαστικά υποστηρίζεται από ενέργειες όπως:

  • Ανακύκλωση χαρτιού
  • Επαναχρήση πλαστικών και χάρτινων υλικών
  • Υπεύθυνη χρήση του φωτισμού αλλά και του συστήματος air-conditioning στους χώρους εργασίας
  • Προσωπικό ενδιαφέρον από την διοίκηση της Erasmus απέναντι στους εργαζόμενους της εταιρείας
  • Οικονομική ή υλική βοήθεια και υποστήριξη τοπικών κοινωφελών και φιλανθρωπικών  πρωτοβουλιών