Σχεδιασμός και Διαχείριση Συνεδρίων


Our services include:

Σχεδιασμός εκδήλωσης
Διαχείριση Χώρου Διεξαγωγής
Διαχείριση Προμηθευτών
Οικονομική διαχείριση
Διαχείριση προγράμματος / ατζέντας
Διαχείριση Εγγραφών/ διαπιστεύσεων συνέδρων συμπεριλαμβανομένων
των εκπροσώπων των ΜΜΕ
Οπτικοακουστική & τεχνική υποστήριξη
Σχεδιασμός εικαστικής ταυτότητας εκδήλωσης και γραφιστικός σχεδιασμός όλου του επικοινωνιακού υλικού: έντυπα ή ηλεκτρονικά, σήμανση, σκηνικά, χώροι υποδοχής κλπ.
Νέες τεχνολογίες/ διαδραστικά χαρακτηριστικά
Διαχείριση χορηγιών και εκθέσεων
On-site Διαχείριση και Στελέχωση
Υπηρεσίες VIP
Διαχείριση μεταφορών και τοπικών μετακινήσεων
Υπηρεσίες Τροφοδοσίας
Διαχείριση διαμονής
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Διαχείριση ασφάλειας
Πρόγραμμα ξεναγήσεων, εκδρομών και συνοδών προσώπων
(κατά τη διάρκεια, πριν & μετά την εκδήλωση)
Ασφαλιστική κάλυψη (ανά περίπτωση)