Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη σε Επιστημονικές Εταιρείες και Σωματεία

Βοηθάμε τις Επιστημονικές Εταιρείες και Σωματεία να χτίσουν αναγνωρισιμότητα και δέσμευση μελών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και ενεργό συμμετοχή των μελών τους, προσφέροντάς τους εξοικονόμηση πόρων και επαγγελματικές υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων και στοχευμένων στρατηγικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τους σκοπούς κάθε Εταιρείας ή Σωματείου. Η συνεργασία με την ομάδα μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τον επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και επιτυχή διαχείριση, την εξασφάλιση πόρων, την εκπροσώπηση και την ανάπτυξη του Οργανισμού.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Διοίκηση και εκτέλεση έργου
  • Στρατηγικό σχεδιασμό
  • Υποστήριξη του Δ.Σ.
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Διαχείριση οικονομικών
  • Διαχείριση εγγραφών/ συνδρομών μελών
  • Μάρκετινγκ και υπηρεσίες σχεδιασμού γραφικών & εκδόσεων
  • Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (ιστοσελίδες κλπ)
  • Εξεύρεση πόρων
  • Πιστοποιήσεις