13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Upcoming Events

Deep Dives Course in Musculoskeletal Oncology, Limb Salvage and Complex Reconstruction Surgery

03 - 05/07/2024

Rhodes, Greece

WEBSITE

77th IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining

07 - 12/07/2024

Rhodes Island, Greece

WEBSITE

ESC2024 - 39th General Assembly of the European Seismological Commission

22 - 27/09/2024

Corfu, Greece

WEBSITE

1st Athens Symposium on Advanced Imaging in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease – State of the Art

03 - 05/10/2024

Athens, Greece

WEBSITE

20th Congress of the WPA Epidemiology and Public Health Section

09 - 11/10/2024

Bangkok, Thailand

WEBSITE

1st Hellenic Congress on Early Intervention in Psychosis

11 - 13/10/2024

Nafplio, Greece

WEBSITE

9th Athens Elbow Course

11 - 13/10/2024

Athens, Greece

WEBSITE

ICAR Congress 2024

15 - 20/10/2024

Thessaloniki, Greece

WEBSITE

ACTC 2025 – 7th ACTC | Advances in Circulating Tumor Cells

24 - 27/09/2025

Thessaloniki, Greece

WEBSITE