Μετακομίσαμε …

10/8/2022
Μετακομίσαμε …
… και συνεχίζουμε τις εργασίες μας, με θέα στη θάλασσα, από τη νέα μας διεύθυνση, Λεωφ. Βουλιαγμένης 52Β, Ελληνικό, 167 77.

Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας παραμένουν τα ίδια.