Διεθνές Σεμινάριο για τις Παθήσεις και τη Χειρουργική του Αγκώνα

Διεθνές Σεμινάριο για τις Παθήσεις και τη Χειρουργική του Αγκώνα

Upcoming Events

Deep Dives Course in Musculoskeletal Oncology, Limb Salvage and Complex Reconstruction Surgery

03 - 05/07/2024

Rhodes, Greece

WEBSITE

77th IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining

07 - 12/07/2024

Rhodes Island, Greece

WEBSITE

ESC2024 - 39th General Assembly of the European Seismological Commission

22 - 27/09/2024

Corfu, Greece

WEBSITE

1st Athens Symposium on Advanced Imaging in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease – State of the Art

03 - 05/10/2024

Athens, Greece

WEBSITE

20th Congress of the WPA Epidemiology and Public Health Section

09 - 11/10/2024

Bangkok, Thailand

WEBSITE

1st Hellenic Congress on Early Intervention in Psychosis

11 - 13/10/2024

Nafplio, Greece

WEBSITE

9th Athens Elbow Course

11 - 13/10/2024

Athens, Greece

WEBSITE

ICAR Congress 2024

15 - 20/10/2024

Thessaloniki, Greece

WEBSITE

ACTC 2025 – 7th ACTC | Advances in Circulating Tumor Cells

24 - 27/09/2025

Thessaloniki, Greece

WEBSITE