Πρόληψη και μέτρα προστασίας από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και AIDS

Πρόληψη και μέτρα προστασίας από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και AIDS

Upcoming Events

Διημερίδα με θέμα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

01 - 02/03/2024

Athens, Greece

WEBSITE

9th REG Summit

14 - 16/03/2024

Vienna, Austria

WEBSITE

5th Hellenic Conference of Podiatry-Podology

30 - 31/03/2024

Athens, Greece

WEBSITE

EULITA 2024 Conference & General Assembly

19 - 20/04/2024

Athens, Greece

WEBSITE

12th IPCRG - International Primary Care Respiratory Group World Conference

09 - 11/05/2024

Athens, Greece

WEBSITE

ESPN 2024 Postgraduate Course in Pediatric Neurosurgery (12th cycle-3rd year)

20 - 25/05/2024

Sibiu, Romania

WEBSITE

43rd Year Athenian Urology Days

24 - 26/05/2024

Athens, Greece

WEBSITE

The Cambridge Prostate MRI & Biopsy Course

28/05/2024

Copenhagen, Denmark

WEBSITE

77th IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining

07 - 12/07/2024

Rhodes Island, Greece

WEBSITE

ESC2024 - 39th General Assembly of the European Seismological Commission

22 - 27/09/2024

Corfu, Greece

WEBSITE

20th Congress of the WPA Epidemiology and Public Health Section

09 - 11/10/2024

Bangkok, Thailand

WEBSITE

1st Panhellenic Congress on Early Intervention in Psychosis

11 - 13/10/2024

Nafplio, Greece

WEBSITE

9th Athens Elbow Course

11 - 13/10/2024

Athens, Greece

WEBSITE

ICAR Congress 2024

15 - 20/10/2024

Thessaloniki, Greece

WEBSITE