Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής
Athens Hilton Hotel
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 115 28
Τηλ:. 210-7281000, Fax: 210 7281111
Website: www.athens.hilton.com

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων θα γίνουν στα Αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα Ελληνικά.