Οργάνωση-Επιτροπές

Το Συνέδριο οργανώνεται από

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: contact@hgucg.gr, eeogek@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.gr


Σε συνεργασία

Β΄ Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Καθηγητής Χαράλαμπος Δεληβελιώτης
Α΄ Ουρολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης


Υπό την αιγίδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ραβινέ 23, 115 2, Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr
Website: www.huanet.gr


Οργανωτική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος: Κ. Δημόπουλος
Πρόεδροι:  Χ. Δεληβελιώτης - Κ. Α. Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Δ. Μητρόπουλος
Γραμματείς:  Κ. Στραβοδήμος - Μ. Χρυσοφός
Ταμίας: Χρ. Αλαμανής
Μέλη: Α. Καραγιάννης
Α. Κωστακόπουλος
Α. Μπίσας
Δ. Μπούγας    
Ε. Καραγιώτης
Η. Μητσογιάννης
 Κ. Λιβαδάς

Ι. Αναστασίου
Ι. Βαρκαράκης
Α. Σκολαρίκος    
Ι. Αδαμάκης
Α. Παπατσώρης
Α. Δελλής

Β. Μυγδάλης
Α. Λογοθέτης
Μ.Κ. Παλατιανού
Σ. Τυριτζής
Ε. Φραγκιάδης
Ι. Καταφυγιώτης
Γ. Κουσουρνάς
Χ. Λιάκουρας
Α. Σιατέλης