Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο I

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018
18:00 - 19:00
Οργάνωση:
Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα « Back ...

Δορυφορική Διάλεξη I

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:00-12:30
Οργάνωση:
Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα « Back ...

Δορυφορικό Συμπόσιο II

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:30-13:30
Οργάνωση:
Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα « Back ...

Δορυφορική Διάλεξη II

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
17:30-18:00
Οργάνωση:
Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα « Back ...

Δορυφορική Διάλεξη III

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
18:00-18:30
Οργάνωση: TBA
Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα « Back ...