Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορική Διάλεξη I

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018
18:00 - 18:30
Οργάνωση:

Δορυφορική Διάλεξη IΙ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:00-12:30
Οργάνωση:

Δορυφορικό Συμπόσιο I

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:30-13:30
Οργάνωση:

Δορυφορικό Συμπόσιο II

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
17:30-18:00
Οργάνωση:

Δορυφορική Διάλεξη III

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
18:00-18:30
Οργάνωση: